Ochrana oznamovatele  

Možnosti podání oznámení:

  • Elektronicky: fakturace@zdcizova.cz

  • Písemně: na adresu ZD Čížová, obálku označit k rukám p. Bc. Větrovského

  • Telefonicky: 721512375

  • Osobně: po domluvě s odpovědnou osobou

  • Další informace jsou k dispozici v sídle družstva a ve směrnici č. 022